„Accounting EXPERT s.r.o. - Váš profesionální partner pro vedení účetnictví, daní a mezd.“

Vedení mezd a zpracování mezd Praha

Nabízíme Vám kompletní vedení mezd, zpracování mezd a služby z oblasti personalistiky. Podívejte se na naše služby, které nabízíme:

 • kompletní vedení mezd, zpracování mezd a vedení personalistiky

 • Stanete-li se zaměstnavatelem, přibývá Vám k vlastnímu podnikání řada administrativních povinností, například vedení mezd zaměstnanců. Více

   

 • vedení personální agendy

 • Zápočtové listy, evidenční listy, docházkové knihy, nejrůznější přehledy, souhrny, hlášení a informace. Více

   

 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců

 • Víte, že pokud přijmete či propustíte zaměstnance, musíte to do osmi dnů nahlásit na příslušném formuláři správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně? Více

   

 • vedení mezd zaměstnanců

 • Spočítat každý měsíc mzdy zaměstnanců a zpracovat k tomu veškeré podklady dá docela dost práce. Nabízíme Vám zpracování mezd a vedení mezd zaměstnanců. Více

   

 • příprava výplatních pásků z mezd pro zaměstnance, předání mzdových výplatních listin

 • Vedení mezd a zpracování mezd není zdaleka vše. Mzdy pro zaměstnance nestačí pouze správně spočítat. Čtěte více

   

 • odvody na sociální a zdravotní pojištění z mezd včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů

 • Máte přehled, kolik procent a z jakého vyměřovacího základu se odvádí na sociální a zdravotní pojištění? Více

   

 • odvody měsíčních záloh z mezd na daň z příjmu ze závislé činnosti včetně ročního vyúčtování daně

 • Výši záloh z mezd na daň z příjmu ovlivňuje řada faktorů jako např. počet nezaopatřených dětí a dalších členů rodiny, uzavřené životní či penzijní pojištění, úroky z hypotéky apod. Více

   

 • odvody daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

 • Pokud máte zaměstnance tzv. „na dohodu“ musíte si hlídat, abyste za ně za předepsaných podmínek odvedli daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů, v případě vyšší hrubé mzdy než 5000 Kč za daný měsíc pak daň ze závislé činnosti. Více

   

 • provedení ročního vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti pro zaměstnance a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

 • Jedním z úkolů mzdové účetní je po ukončení kalendářního roku vyhotovit výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti pro zaměstnance a nechat ho zaměstnanci podepsat. Více

   

 • vypracování potvrzení o zdanitelných příjmech pro zaměstnance

 • Někteří zaměstnanci si daňové přiznání daně z příjmů podávají sami a zaměstnavatel je jim v takovém případě povinen vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech. Máte-li dobré mzdové účetní, neměly by Vás takové požadavky ze strany zaměstnanců znepokojovat. Potřebné doklady připraví automaticky, aniž byste se Vy museli čímkoliv zabývat.

   

 • vystavení ELDP pro příslušnou správu sociálního zabezpečení

 • Jestliže zaměstnavatel neodevzdá v požadovaném termínu na příslušnou správu sociálního zabezpečení evidenční listy důchodového pojištění svých zaměstnanců, nebo je vyplní chybně, vystavuje sebe riziku sankcí a zaměstnance újmě v podobě nižšího starobního důchodu, než by mu právem náležel. Více

   

 • výpočet zákonného pojištění z hrubých mezd za zaměstnance

 • Pokud zaměstnáváte alespoň jednoho zaměstnance, musíte být ze zákona pojištěni pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání. Více

   

 • vyhotovení a předání příkazu k úhradě plateb odvodů z mezd do bankovního ústavu

 • Pro veškeré zákonem stanovené odvody z mezd bohužel neexistuje společný účet, kam by je bylo možné poukazovat. Různé odvody putují na různé účty, často i do různých bank. Je proto dobré mít mzdovou účetní, která má vše pod kontrolou a zajistí, aby na správné účty putovaly správné peníze ve správném termínu. Mimo vedení mezd Vám nabízíme i tuto službu.

   

 • vyhotovení potvrzení o zaměstnání a mzdových příjmech pro zaměstnance

 • V současné době, kdy téměř každý má nebo si vyřizuje úvěr, leasing, hypotéku apod., zaměstnanci často požadují od svého zaměstnavatele potvrzení o délce svého pracovního poměru a o výši příjmů. Více

   

 • zastupování na úřadech při kontrolách

 • Kontroly ze strany státních úřadů asi nenechávají klidným žádného podnikatele či manažera. Více

Máte zájem o vedení mezd či o zpracování mezd zaměnstnanců? Kontaktujte nás.Zpět na služby

Kontaktujte nás

Zajímavé odkazy

Accounting EXPERT s.r.o.
Bořivojova 622/34
Praha 3
130 00
Tel: +420 604 47 87 22
E-mail: info@accountingexpert.cz
Skype: accountingEX