„Accounting EXPERT s.r.o. - Váš profesionální partner pro vedení účetnictví, daní a mezd.“

Odvody na sociální a zdravotní pojištění z mezd včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů

Máte přehled, kolik procent a z jakého vyměřovacího základu se odvádí na sociální a zdravotní pojištění? My ano. Průběžně sledujeme vývoj legislativy týkající se mzdové a zaměstnanecké problematiky a našim klientům hlídáme, aby jejich mzdová a personální agenda odpovídala aktuálním požadavkům a aby za své zaměstnance odváděli přesně to, co mají. Chráníme tak je samotné i jejich zaměstnance před problémy, které mohou nastat, když se dodatečně zjistí, že odvody na sociální a zdravotní pojištění byly prováděny v nesprávné výši.Zpět na vedení mezd

Kontaktujte nás

Zajímavé odkazy

Accounting EXPERT s.r.o.
Bořivojova 622/34
Praha 3
130 00
Tel: +420 604 47 87 22
E-mail: info@accountingexpert.cz
Skype: accountingEX