„Accounting EXPERT s.r.o. - Váš profesionální partner pro vedení účetnictví, daní a mezd.“

Účetní služby Praha

Poskytujeme účetní služby nejen v Praze a okolí.

Vedení účetnictví (dříve podvojného účetnictví)

 • kompletní zpracování účetnictví a další účetní služby
 • vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur včetně vyhotovení upomínek v návaznosti na účetnictví
 • kontrola zálohových plateb v účetnictví
 • zpracování leasingových a úvěrových smluv
 • vedení evidence majetku
 • vedení skladové evidence
 • saldokonto
 • vedení pokladní knihy
 • vystavení vydaných faktur dle podkladů klienta
 • zpracování přiznání k DPH měsíční, čtvrtletní (na vyžádání klienta sestavení měsíční, čtvrtletní uzávěrky a sestavy)
 • zpracování všech daňových přiznání, ke kterým je klient zaregistrován
 • účtování v cizích měnách, kurzové rozdíly a podobné účetní služby
 • účtování zahraničních faktur (EU, třetí země)
 • Více informací

Vedení daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví)

 • daňová evidence předaných dokladů
 • peněžní deník
 • pokladní kniha
 • přehled o příjmech a výdajích
 • přehled o majetku a závazcích
 • kniha pohledávek a závazků
 • zpracování přiznání k DPH (záznamová povinnost)
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • kontrola zálohových plateb a další účetní služby
 • zpracování roční účetní závěrky
 • zpracování daňového přiznání a přehledů pro PSSZ a ZP
 • Více informací

Vedení mezd a personalistika

 • kompletní zpracování mezd a personalistiky
 • vedení personální agendy
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • zpracování mezd zaměstnanců a podobné účetní služby
 • příprava výplatních pásků z mezd pro zaměstnance, předání mzdových výplatních listin
 • odvody na sociální a zdravotní pojištění z mezd včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů
 • odvody měsíčních záloh z mezd na daň z příjmu ze závislé činnosti včetně ročního vyúčtování daně
 • odvody daně vybírané zvláštní sazbou z mezd včetně ročního vyúčtování daně
 • provedení ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti pro zaměstnance a další účetní služby
 • vypracování potvrzení o zdanitelných příjmech pro zaměstnance
 • vystavení ELDP pro příslušnou správu sociálního zabezpečení
 • výpočet zákonného pojištění z hrubých mezd za zaměstnance a podobné účetní služby
 • vyhotovení a předání příkazu k úhradě plateb odvodů z mezd do bankovního ústavu
 • vyhotovení potvrzení o zaměstnání a mzdových příjmech pro zaměstnance
 • zastupování na úřadech při kontrolách
 • Více informací

Další nabízené účetní služby

 • vedení účetnictví pro správce konkurzní podstaty
 • účetní služby pro insolvenční spráce
 • zpracování INTRASTATU pro ČR, SR
 • skladové hospodářství
 • daně a výkazy (veškerá daňová přiznání + finanční statistické výkazy)
 • DPH (měsíční / čtvrtletní)
 • zastupování na úřadech (FÚ, PSSZ, ZP)
 • rozpočty, kalkulace, analýzy a další úcetní služby
 • rekonstrukce účetnictví
 • zastupování na úřadech na základě generální plné moci
 • zpracování účetnictví pro družstva a SVJ
 • založení nové společnosti
 • zařídíme odklad daně z příjmů
 • daňové a účetní poradenství (zdarma pro naše klienty)
 • 24-hodinový servis na večkeré účetní služby (jako bonus pro naše klienty)
 • Více informací

Máte o naše účetní služby zájem? Kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Zajímavé odkazy

Accounting EXPERT s.r.o.
Bořivojova 622/34
Praha 3
130 00
Tel: +420 604 47 87 22
E-mail: info@accountingexpert.cz
Skype: accountingEX