„Accounting EXPERT s.r.o. - Váš profesionální partner pro vedení účetnictví, daní a mezd.“

Zpracování přiznání k DPH (záznamová povinnost)

Přiznání k DPH není jen o celkovém součtu (respektive rozdílu) DPH z přijatých a uskutečněných plateb. Než začnete sčítat a odečítat, musíte vědět, z kterých položek a v jaké výši je možné odpočet DPH uplatnit a v jakých případech to nelze, i když na daňovém dokladu je DPH vyznačena. Vždy velmi záleží na konkrétních okolnostech, např. v jakém oboru firma podniká, k jakému účelu byly zboží či služby pořízeny, jakou formou probíhá úhrada jejich ceny apod. Pokud si nejste jisti, zda DPH počítáte správně a neodvádíte finančnímu úřadu víc, než musíte, nebo zda Vám naopak nehrozí penále a úrok z prodlení z doměřené daňové povinnosti od finančního úřadu, obraťte se na naši účetní firmu. My Vám rádi ve věci daní a účetnictví poradíme.Zpět na daňové poradenství

Kontaktujte nás

Zajímavé odkazy

Accounting EXPERT s.r.o.
Bořivojova 622/34
Praha 3
130 00
Tel: +420 604 47 87 22
E-mail: info@accountingexpert.cz
Skype: accountingEX