„Accounting EXPERT s.r.o. - Váš profesionální partner pro vedení účetnictví, daní a mezd.“

Vedení knihy pohledávek a závazků

Díky dobře vedené knize pohledávek a závazků se snadno zorientujete v tom, kolik peněz Vám dluží Vaši odběratelé a kolik Vy dlužíte svým dodavatelům. Vzájemným porovnáním dat splatnosti pak můžete zjistit, zda Vám nehrozí platební neschopnost, protože na Vašich účtech nebude dostatek finančních prostředků. Dobře vedené účetnictví, jehož je kniha pohledávek a závazků samozřejmou součástí, může hodně napomoci ke včasnému odhalení hrozících rizik a jejich odstranění dříve, než dojde ke skutečnému problému.Zpět na daňové poradenství

Kontaktujte nás

Zajímavé odkazy

Accounting EXPERT s.r.o.
Bořivojova 622/34
Praha 3
130 00
Tel: +420 604 47 87 22
E-mail: info@accountingexpert.cz
Skype: accountingEX